آتشکده - آتشگاه - معابد

آتشکده ساسانیان و گرجستان

ساسانیان و گرجستان

ساسانیان در گرجستان و ساخت آتشکده

 

درپایتخت گرجستان شهر تفلیسط، بنایی به چشم می‌خورد به نام آتشکده.

پیشینه این بنای  آجری تاریخی به زمان ساسانیان بازمیگردد که متاسفانه بسیاری از گردشگران ایرانی در تفلیس از وجود آن خبر ندارند.

این بنا تا سال ۲۰۰۷ در خطر ویرانی قرار داشت که نهایت با برنامه بازسازی آثار میراث فرهنگی تفلیس و حمایت مالی کشور نروژ با یک سقف حفاظتی مرمت و پوشانده شد.

 

آتشکده تفلیس در دامنه کوه و پایین قلعه تاریخی نارین قلعه قرار دارد.

به نظر می‌رسد این بنا شمالی ترین آتشکده زرتشتی درطول تاریخ می باشد .

هم اکنون این بنا داخل یک خانه در بسته قراردارد که  برای بازدید باید در قسمت قدیمی شهر ( محله لسلیدزه ) از پله ها بالا بروید، زنگ خانه را بزنید تا صاحبخانه در را بازکند.

بسیاری به دلیل عدم آگاهی از این موضوع، با دیدن  درب بسته تصور می‌کنند آتشگاه تعطیل است و امکان بازدید وجود ندارد.

در قرن هجدهم میلادی، پس از سقوط صفویان و حمله ترکان عثمانی به تفلیس، آتشگاه را به یک مسجد تبدیل کردند.

گفته میشود اگر کتیبه ای در ساختمان بوده در این زمان از بین رفته است.

الکساندر چولوخادزه معتقد است دلیل  بی توجهی به آتشکده ، در ابتدای قرن  بیستم  وزمان استالین بود.

زیرا “کمونیست‌ها بسیاری از معابد و مساجد را از بین برده بودند،

در نتیجه تاریخنگاران عمدا اسمی از آن نمی‌بردند تا توجهی به آن جلب نشود و از این رو آتشکده تنها تحت عنوان یک ساختمان شخصی نام برده شد.

آتشکده یکی از آثار ساخته شده توسط ایرانیان در گرجستان میباشد.

دولت اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۸۶ آتشگاه را جزو آثار ملی به ثبت رساند.

و سالها پس از فروپاشی شوروی و ایجاد کشورهای جدید در منطقه،

در سال ۲۰۰۷ دولت گرجستان آتشکده را در فهرست میراث فرهنگی کشور قرارد داد.

 

ساسانیان در گرجستان و ساخت آتشکده

 

                                        اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان