اسناد سفر به گرجستان برای ایرانیان

اسناد مسافرتی لازم برای سفر به گرجستان برای شهروندان ایرانی

سفر به گرجستان

اسناد مسافرتی لازم برای ورود به گرجستان برای شهروندان ایران.

 

سازمان ملی گردشگری گرجستان و وزارت و امور داخلی گرجستان به شهروندان ایرانی توصیه می کنند که
به منظور سفر توریستی به گرجستان، مدارک زیر را در هنگام بازرسی در گرجستان ارائه کنند.

 

  1. سند مسافرتی / پاسپورت

  2. ویزای گرجستان (در صورت نیاز) شخص ایرانی تنها با پاسپورت اجازه اقامت ۴۵ روز در کشور گرجستان دارد

  3. بلیط برگشت

  4. یک سند / اطلاعاتی که هدف از سفر را نشان می دهد.

  5. در صورتی که شخص در یک بازدید کوتاه مدت به جای سفر توریستی، دلیل دیگری برای سفر داشته باشد (به عنوان مثال یک نشست، جلسه، همایش و غیره).

    شخص باید اثبات حضور در یک رویداد فوق را ارائه دهد (به عنوان مثال دعوت نامه، برای جلسه کاری یا به هر دلیل دیگر – جزئیات مربوط به شخص دعوت کننده یا اطلاعات اضافی که ممکن است که بازرسی شود)

  6. بیمه مسافرتی یا بیمه درمانی

  7. مقدار پول کافی (ترجیحا به صورت نقدی) برای تأمین هزینه های روزانه و اقامتی شخص در کل دوره اقامت در کشور گرجستان (هزینه اقامتی تنها در صورت عدم  پیش پرداخت محل اقامت)

 

کارکنان اداره گشت پلیس، وزارت امور داخلی گرجستان،
بازرسی های مسافران ورودی را با استفاده از همان معیارها برای کلیه اتباع خارجی که به گرجستان سفر میکنند،
انجام می دهند.

آنها تصمیم نهایی را در مورد ورود مسافر به کشور (طبق قانون گرجستان در مورد وضعیت بیگانگان و افراد بی تابعیت) اتخاذ می کنند.
سفر به گرجستان.
منبع: gnta.ge

 

اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان