اقامت رایگان اعضای خانواده

اقامت رایگان

اقامت رایگان اعضای خانواده

 

در صورتیکه فردی ( مونث یا مذکر ) اقامت کشور گرجستان را داشته باشد و همچنین صاحب خانواده  ( ازدواج کرده و صاحب همسر و فرزند ) باشد،

میتواند از طریق گواهی تاهل و نسبیت برای همسر و فرزند زیر ۱۸ سال و همینطور پدر ، مادر خود به صورت رایگان فقط با پرداخت هزینه های اداری در ساختمان رجیستری اقامت دریافت نماید.

 

مراحل دریافت گواهی نسبیت را برای شما در ذیل ذکر شده است .

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی تاهل و نسبیت

 

  • فرم مقیمین که باید فقط توسط سرپرست خانواده تکمیل شود ( خوانا و دقیق )

  • اصل و تصویر صفحه اول گذرنامه ها به ترتیب ( پدر – مادر – فرزند )

  • اصل و تصویر صفحات شناسنامه به ترتیب ( پدر – مادر – فرزند )

  • تصویر کارت های اقامت یا رسید تحویل کارت اقامت یا سند ملک یا ترجمه گذرنامه ( تمام افراد خانواده )

  • قبض پرداخت ۲۲ یورویی برای تاهل و ۱۳ یورویی برای هر فرزند .

  • در صورتیکه متقاضی گواهی نسبیت برای پدر و مادر همسر یا پدر و مادر خود نیز میباشد میبایست مبلغ ۱۳ یورور برای هر یک پرداخت کند .

لازم بذکر است مدارک مورد نیاز در کاغذ A4  وطبق ردیف های فوق مرتب و تحویل شود