میانگین حقوق در سال 2018 - 1068.3 لاری بوده است

جئوستات:میانگین حقوق و درآمد در سال ۲۰۱۸-۱۰۶۸٫۳ لاری بوده است

جئوستات: میانگین حقوق در سال ۲۰۱۸ – ۱۰۶۸٫۳ لاری بوده است.

 

در سال ۲۰۱۸ متوسط درآمد ماهانه کارمندان نسبت به سال ۲۰۱۷-۶٫۹ درصد افزایش یافته و به ۱۰۶۸٫۳ لاری رسیده است،

آخرین داده های منتشر شده توسط دفتر ملی آمار گرجستان (Geostat).

 

نمودار در تصویر توزیع میانگین درآمد ماهانه کارمندان در سالهای ۲۰۰۱-۲۰۱۸ را نشان می دهد.

در سال ۲۰۱۸ متوسط درآمد ماهانه در همه بخش ها نسبت به سال ۲۰۱۷ افزایش یافته است.

 

براساس فعالیت اقتصادی بیشترین میزان درآمد ماهانه در زمینه های زیر مشاهده شده است:

  • فعالیتهای مالی و بیمه ای – ۲۲۳۶٫۰ لاری (رشد سالانه – ۱۱٫۳ درصد)

  • فعالیتهای حرفه ای، علمی و فنی – ۱۷۱۲٫۲ لاری (رشد سالانه – ۷٫۴ درصد)

  • ساخت و ساز – ۱۵۵۲٫۰ لاری (رشد سالانه – ۵٫۹ درصد)

 

در سال ۲۰۱۸، متوسط درآمد برابر با ۸۲۲٫۶ لاری برای زنان بود.

در حالی که – ۱۲۸۰٫۷ لاری برای آقایان و رشد سالانه درآمد به ترتیب ۶٫۸ و ۷٫۰ درصد بود.

در سال ۲۰۱۸ متوسط درآمد کارمندان بخش عمومی در مقایسه با کارمندان بخش غیر دولتی ۲۷۱٫۹ لاری کمتر بود.

 

علاوه بر این، در مقایسه با سال ۲۰۱۷ ، میانگین درآمد ماهانه ۳٫۶ درصد در بخش دولتی افزایش یافته.

در حالی که در بخش غیر دولتی ۸٫۱ درصد افزایش یافته و به ترتیب ۸۹۲٫۱ و ۱۶۴٫۰۱ لاری بوده است.

در سال ۲۰۱۸ متوسط درآمد ماهانه کارمندان در بخش تجارتی ۸٫۰ درصد و برابر با ۱۱۰۱٫۳ لاری افزایش یافته است.

 

با توجه به فعالیت اقتصادی، بیشترین میزان درآمد ماهانه در بخش های حرفه ای،

علمی و فنی (۱۹۱۰٫۱ لاری، رشد سالانه ۸٫۵ درصد) و در ساخت و سازها (۱۵۶۰٫۵ لاری، رشد سالانه ۹/۵ درصد) مشاهده شده است.

در سال ۲۰۱۸ متوسط حقوق ماهانه کارکنان بخش غیر تجاری و مالی نسبت به سال قبل ۴٫۷ درصد افزایش یافته و به ۱۰۰۸٫۱ لاری رسیده است.

براساس فعالیت اقتصادی، بیشترین میزان حقوق ماهانه در فعالیتهای مالی و بیمه ای و همچنین در بخش های دولتی و دفاعی مشاهده شده است.

 

طبق گزارش جئوستات، تفلیس و آدجارا از نظر میانگین حقوق جزو مناطق پیشرو هستند.

جئوستات: میانگین حقوق در سال ۲۰۱۸ – ۱۰۶۸٫۳ لاری بوده است

منبع: georgiatoday.ge

 

اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان