همکاری تجاری و امنیتی گرجستان با آمریکا

مجله هیل: “قانون پشتیبانی، همکاری تجاری و امنیتی گرجستان را با آمریکا تقویت خواهد کرد”

مجله هیل نسخه ای از سخنان نخست وزیر گرجستان،
Mamuka Bakhtadze را در مورد تقویت روابط تجاری و امنیتی بین گرجستان و ایالات متحده منتشر کرده است.

نخست وزیر باختادزه در سخنان خود نوشت:
روابط ایالات متحده و گرجستان “در همه زمانه بالاست و انتظار می رود که رشد کند” در حالی که دولت و کنگره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از این عمل حمایت می کند.

باختادزه  گفت “شواهد قدرتمند مشارکت پایدار ، قانون حمایت از گرجستان است که هم اکنون راه خود را از طریق کنگره انجام می دهد،
که اتحاد ما را متعهد می سازد در حالی که بر تجاوز روسی متوقف می شود”.


وی همچنین خاطرنشان کرد:
یازده سال پس از جنگ روسیه و گرجستان در سال ۲۰۰۸، “ما باید با پیامدهای آن جنگ غم انگیز زندگی کنیم”.

با این حال، وی اضافه می کند که با حمایت دوستان آمریکایی و اروپایی،
گرجستان “این مثل قدیمی را اثبات کرده است که استحکام در سختی ها نهفته است.”

باختادزه  افزود: “ما در سالهای اخیر ، توسعه اقتصادی را تحریک کرده ایم،
سرمایه گذاری در امنیت ملی خود افزوده ایم و سرعت اصلاحات دموکراتیک خود را تسریع کرده ایم.
انتخابات ما منصفانه، پرتحرک و پر اهمیت است. “

وی همچنین تاکید کرد:
“امروز گرجستان جزء مکانهای مطلوب تجاری جهان است که تقریباً با هر استاندارد جهانی اندازه گیری و مقایسه می شود.”

وی افزود: وقتی که صحبت از سهولت در انجام کار، رژیم مالیاتی پایین و رشد مستحکم اقتصادی ۵ درصد می شود ما رهبر جهانی هستیم.”

او فکر می کند که قانون حمایت از گرجستان
“با هدف سرمایه گذاری های اقتصادی و امنیتی آمریکا در گرجستان” بر این دستاوردها بنا شده است.

همکاری تجاری گرجستان و آمریکا
منبع: agenda.ge

اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان