یونیسف از تصویب آیین نامه حقوق کودک در گرجستان استقبال می کند

یونیسف از تصویب آیین نامه حقوق کودک در گرجستان استقبال می کند

یونیسف از تصویب آیین نامه حقوق کودک در گرجستان استقبال می کند

یونیسف

صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از تصویب قانون حقوق کودک توسط پارلمان گرجستان به عنوان “یک دستاورد اساسی” استقبال کرد.

و ابراز امیدواری کرد که این قانون اثر طولانی مدت در زندگی کودکان در گرجستان را داشته باشد.

 

“حقوق کودک” سیستم دولتی را تقویت و رفاه و حمایت از هر کودک را تضمین می کند.

این یک قانون ویژه با زیر مجموعه هایی از قوانین دیگر است که تمام اصول اصلی را که برای رفاه کودک مهم است، متحد می کند.

این سازمان به کلیه آژانسهای دولتی، دولتهای محلی، سایر دستگاههای اداری، دادگاههای مشترک،

سازمانهای دولتی و خصوصی و افراد هنگام کار با آنها و تصمیم گیری در مورد کودکان راهنمایی خواهد کرد.

کلیه قوانین و سیاستهای موجود باید مطابق با این سند باشد و سازوکارهای مربوط به اجرای آن باید بهبود یابد.

بیانیه منتشر شده توسط یونیسف:

“این قانون ضمانت های بیشتری را برای ارتقاء و اطمینان از مشارکت کودکان در تصمیم گیری در مورد همه مواردی که به آنها مربوط می شود، ایجاد می کند.”

 

دکتر غسان خلیل ، نماینده یونیسف در گرجستان می گوید:

“تصویب قانون حقوق کودک یک نشانه مهم برای هر کودک در گرجستان است و من این کودکان را به خاطر این پیشرفت تاریخی تبریک می گویم.”

 

این قانون یک ابزار مهم برای فراهم کردن حق هر کودک است.

این قانون، اصلی را شامل می شود که سالها بهزیستی کودکان را در مسیر درست هدایت می کند و

تحولات مهمی را در زندگی کودکان ایجاد می کند.

ما از تلاش های کمیته حقوق بشر و یکپارچه سازی مدنی که به وسیله ی رهبری و مدیریت خانم سوفی کیلادزه در تصویب این قانون صورت گرفت، قدردانی میکنیم.

 

ما به پارلمان در حمایت از ارتقاء آگاهی از آیین نامه ادامه خواهیم داد و به مقامات گرجستان در اجرای آیین نامه کمک خواهیم کرد.

 

کد توسط کمیته حقوق بشر و یکپارچه سازی عمران مجلس با پشتیبانی فنی یونیسف گرجستان توسعه داده شد.

متخصصان مختلف، سازمانهای جامعه مدنی و همچنین جوانان در روند مشاوره برای تهیه این آیین نامه مشغول بودند.

 

منبع:۱tv.ge
اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان