۸۰ آمبولانس جدید در تفلیس

۸۰ آمبولانس جدید در تفلیس

۸۰ دستگاه آمبولانس جدید برای خدمت به ساکنان تفلیس

 

سخنگوی کاخا کالادزه، شهردار تفلیس، در مراسم تحویل  آمبولانس ها به وزارت بهداشت اظهار داشت:

۸۰ وسیله نقلیه آمبولانس جدید از امروز ساکنان تفلیس خدمت می کنند.

 

کالادزه اعلام کرد:

خدمات فوریت های پزشکی از امروز تحت نظارت وزارت بهداشت شروع به کار می کنند.

 

کالادزه گفت:
“یکی از مهمترین اهداف برای ما این است که مراقبت های بهداشتی را برای هر شهروند در دسترس قرار دهیم.
مرکز فوریت های پزشکی زیر نظر شهرداری قرار داشت اما فعلاً این مسیر به وزارت بهداشت منتقل می شود که این تصمیم صحیحی است.”

 

اکاترین تیکارادزه وزیر بهداشت، خاطرنشان کرد:
اگرچه خدمات اورژانس و اضطراری از وضایف مستقیم سازمان شهرداری نبود،

اما همه وظایف را تاکنون به صورت کامل انجام شده است.

 

تیکارادزه خاطرنشان کرد:

وسایل نقلیه جدید مجهز به فناوریهای نوین هستند.

و به زودی وزارتخانه اخبار ارزشمند دیگری را نیز در سال ۲۰۲۰ به ساکنان تفلیس ارائه خواهد داد.

 

“من می خواهم از همه کارکنانم بخاطر کارهایی که روزانه انجام می دهند تشکر کنم.
آنها به مردم تفلیس کمک کرده اند. من می توانم داستان های زیادی راجع به این افراد بگویم، اما در حال حاضر امکان پذیر نیست.برای آنها آرزوی موفقیت دارم. مهم نیست که نماینده کدام سازمان هستیم، همه ما به کشور و مردم خود خدمت می کنیم.”

در سال ۲۰۱۸ وزیر امور داخله آقای گیورگی گاخاریا و شهردار تفلیس آقای کاخا کالاذره پروژه جدیدی را در رابطه با سیستم اورژانس ارائه دادند.

این پروژه پشتیبانی نرم افزاری را برای ارتباطات داخلی مرکز واکنش اضطراری فراهم می کند.

این برنامه توسط LEPL “112” با پشتیبانی مرکز فوریت های پزشکی تهیه شده است.

یک اپراتور می تواند به صورت الکترونیکی اطلاعات دقیق دریافت شده از طریق تماس “۱۱۲” را به تیم پاسخ دهنده خدمات آمبولانس تفلیس و بازرس گشت زنی ارتباط دهد.

 

۸۰ آمبولانس جدید در تفلیس

منبع: agenda.ge

 

اقامت گرجستان | سرمایه گذاری در گرجستان | خرید ملک در گرجستان | مهاجرت به گرجستان